Na jakich zasadach przyznaje się prawo do odprawy emerytalnej

Pracownicy, którzy przechodzą na emeryturę, otrzymują odprawę emerytalną, jest to świadczenie najczęściej w wysokości miesięcznego wynagrodzenia.

W niektórych przypadkach może być ono wyższe, przykładowo wyższa stawka będzie dotyczyła nauczycieli, pracowników strefy budżetowej, czy też firm prywatnych, gdzie wysokość odprawy emerytalnej ustalona jest dodatkowymi, wewnętrznymi regulacjami.

Na jakich zasadach przyznaje się prawo do odprawy emerytalnej

Odprawa emerytalna w przypadku pracowników budżetówki i firm prywatnych

Odprawa emerytalna wypłacona jest pracownikowi w dniu przejścia na emeryturę, kiedy prawo do odprawy przysługuje jeden raz, jeżeli pracownik otrzymał odprawę, a następnie zatrudnił się u innego pracodawcy, nie otrzyma odprawy kiedy rozwiązany został stosunek pracy. Jest to odprawa opodatkowana, jednak nie podlega podstawie opodatkowania z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz społecznego. W przypadku nauczycieli odprawa będzie wynosiła dwu krotność wynagrodzenia w przypadku nauczyciela, którego staż pracy wynosi poniżej 20 lat oraz trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia w przypadku nauczycieli, którzy pracowali powyżej 20 lat. Dodatkowo uprzywilejowaną grupą są urzędnicy samorządowi oraz państwowi, w tym przypadku może być to wielokrotność wynagrodzenia w zależności od stażu pracy, przy czym sześciomiesięczną odprawę można otrzymać po przepracowaniu 20 lat.

Odprawa emerytalna jest to powszechne świadczenie, należy się wszystkim pracownikom, bez względu na zatrudnienie w firmie prywatnej czy też państwowej. Nie ma też wpływu wielkość przedsiębiorstwa, wysokość odprawy obliczana jest podobnie jak świadczenie urlopowe, jednak bez dzielenia przez współczynnik. Odprawa może być określona także poprzez układ zbiorowy, różnego rodzaju regulaminy wewnętrzne w firmach prywatnych. W przypadku jeżeli w firmie nie zastosowano dodatkowych regulacji, obowiązują ogólne przepisy kodeksu pracy.

W tym przypadku odprawa emerytalna w prywatnej firmie będzie odpowiadała miesięcznemu wynagrodzeniu. Dodatkowo pracownicy mogą otrzymywać nagrody jubileuszowe, które mogą być powiązane ze stażem pracy. Często stosuje się je w firmach prywatnych, w spółkach skarbu państwa. Możemy otrzymać także dodatek za obecność w pracy, różnego rodzaju bonusy oraz premię.