W niektórych okolicznościach wymagane jest zatrudnienie tłumacza przysięgłego

Wiele instytucji wymaga tłumaczenia przysięgłego w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym.

Na przykład przy potwierdzaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych ukończonych w innym państwie czy języku wymagane jest tłumaczenie przysięgłe takiego dokumentu, jeśli konieczne jest przedstawienie akademickiego dokumentu, który powinien być poświadczony przez tłumacza przysięgłego. Urzędowe tłumaczenie dokumentu zazwyczaj oznacza, że tłumaczenie musi zostać wykonane przez zawodowego tłumacza przysięgłego lub firmę tłumaczeniową. Jeżeli wymagane jest uwierzytelnione tłumaczenie, tłumacz lub biuro tłumaczeń wypisze swoje poświadczenia na tłumaczeniu dokumentu i opieczętuje je. Aby proces ten był łatwiejszy i szybszy, konwencja haska opracowała konwencję apostille, która jest pieczęcią lub drukowaną formą zawierającą dziesięć standardowych pól numerowanych. W niektórych okolicznościach wymagane jest zatrudnienie tłumacza przysięgłego

Gwarantuje to, że wszystkie dokumenty pochodzące od organów administracji lub organów sądowych w każdym z 51 krajów, które je podpisały, są ważne w tych krajach.

Dlatego każde tłumaczenie przysięgłe powinno być opatrzone niniejszą gwarancją, aby było skuteczne. Apostille poświadcza, że osoba, która wysyła tłumaczenie, działa jako zaświadczający o dokumencie i potwierdza dokładność, kompletność i oficjalną wartość dokumentu. Poświadczenie tłumaczenia może stać się długotrwałą procedurą. Na przykład, jeśli dokument musi zostać przetłumaczony z państwa niebędącego sygnatariuszem, będzie musiał zostać dwukrotnie poświadczony, w kraju pochodzenia i kraju, w którym zostanie użyty. Dzięki apostille dokumenty można zalegalizować bez udziału stron trzecich, dzięki czemu proces jest szybszy i prostszy. TlumaczeniaExpress.pl to strona, na której znajdziesz pomoc w tłumaczeniu dokumentów. W niektórych krajach tłumaczenie może zostać poświadczone, jeżeli zostało podpisane przez tłumacza w obecności adwokata lub notariusza, ale adwokat lub notariusz nie gwarantują jednak dokładności dokumentu, a tłumacz, który go podpisuje, przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność. Jeśli dokument został niedbale przetłumaczony, tłumacz może zostać oskarżony o obrazę sądu, krzywoprzysięstwo lub zaniedbanie.