Rozwód i podział majątku wspólnego to trudny proces

Rozwód, znany również jako prawne zakończenie małżeństwa, to proces prawny, w ramach którego sędzia rozwiązuje małżeństwo, przywracając dawnym małżonkom status osób wolnych.

Po przeprowadzeniu procesu rozwodowego po określonym w przepisach czasie można wstąpić w związek małżeński z innymi osobami. Postępowanie rozwodowe obejmuje również sprawy dotyczące alimentów wypłacanych na utrzymanie dzieci, opieki nad małoletnimi dziećmi, oraz podziału majątku wspólnego. Dawniej od rozwodzących się małżonków wymagano, aby wykazali ważny powód rozwiązania małżeństwa poprzez przypisanie winy jednej ze stron, jak cudzołóstwo, bezpłodność, porzucenie, czy przemoc domową. Obecnie dopuszcza się także rozwody bez orzekania winy, zwykle na podstawie nie dających się pogodzić różnic. Niemniej jednak w niektórych przypadkach sąd nadal może brać pod uwagę zachowanie stron przy podziale majątku i długów, ocenie kwestii opieki nad dzieckiem oraz ustalaniu alimentów na dziecko, czy wsparcia finansowego dla małżonka. Podobnie czasem wymaga się określonego okresu separacji przed wystąpieniem o rozwód, aby małżonkowie mięli czas na pogodzenie się, bądź dojście do porozumienia w ważnych kwestiach spornych.

Sądy dokonują także podziału majątku wspólnego rozwodzących małżonków.

Mąż i żona są jednakowo właścicielami wszystkich pieniędzy zarobionych przez któregokolwiek z nich, niezależnie od tego, który małżonek je nabył, od początku małżeństwa do dnia rozwodu lub prawnej separacji. Podobnie uważa się, że cały majątek nabyty podczas małżeństwa za pieniądze wspólne należy do obojga małżonków w równym stopniu. W jak najmniej stresującym przeprowadzeniu rozwodu i podziału majątku mogą pomóc adwokaci. Majątek wspólny jest generalnie dzielony równo pomiędzy małżonków, a każdy z nich zachowuje swoją własność, zwykle majątek przedmałżeński, przedmioty osobiste, spadek i otrzymane prezenty. Bezsporne rozwody są zwykle znacznie tańsze, znacznie bardziej polubowne i znacznie szybsze niż sprawy rozwodowe z orzekaniem o winie, czy walka w sądzie o opiekę nad dziećmi, czy wysokość alimentów.