Kancelaria prawna czy kancelaria adwokacka – którą wybrać?

Prawdopodobnie każdy z nas, prędzej czy później, spotka się w swoim życiu z problemem prawnym i będzie potrzebował pomocy profesjonalisty. Na rynku usług prawnych funkcjonuje tak wiele podmiotów, że wybór właściwego specjalisty może przyprawić o zawrót głowy. Mamy przecież do wybór kancelarie prawne lub prawnicze, kancelarie odszkodowawcze, kancelarie anty windykacyjne czy wreszcie kancelarie adwokackie. Z tego artykułu dowiesz się czym różnią się wspomniane podmioty oraz co stanowi, że kancelaria adwokacka wyróżnia się na ich tle?

Kim jest adwokat?

Zanim poznasz odpowiedź na pytanie zawarte w tytule artykułu, musisz się dowiedzieć kim jest adwokat.

Adwokat to profesjonalista, prawnik, który posiada szczególne kwalifikacje zawodowe. Po pierwsze, ukończył studia prawnicze, ale to zaledwie pierwszy krok do zdobycia tytułu zawodowego. Następnie, najczęściej wybieraną drogą, jest odbycie aplikacji adwokackiej pod okiem doświadczonego adwokata, tzw. patrona. Obecnie, aplikacja adwokacka trwa 3 lata. Po jej ukończeniu kandydata do zawodu czeka egzamin państwowy składający się z 5 części. Adwokat uzyskuje prawo do wykonywania zawodu dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku ze wszystkich części egzaminu adwokackiego i złożeniu ślubowania.

Czy każdy prawnik to adwokat?

Z powyższego wynika, że każdy adwokat jest prawnikiem, ale nie każdy prawnik jest adwokatem. W tym miejscu należy zaznaczyć, że tytuł „adwokat” pozostaje pod ochroną prawa. Tylko osoba, która zdobyła kwalifikacje do wykonywania zawodu i jest wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Naczelną Radę Adwokacką, ma prawo go używać.

Kancelaria adwokacka czy kancelaria prawna?

Jak wspomniano we wcześniejszym akapicie, tytuł zawodowy adwokat podlega ochronie prawnej, podobnie jak nazwa „kancelaria adwokacka”. Wybierając usługi kancelarii adwokackiej możesz mieć pewność, że otrzymasz pomoc od doświadczonego profesjonalisty, który ciężko zapracował na zdobyte kwalifikacje.

Tymczasem, idąc do kancelarii odszkodowawczej czy kancelarii windykacyjnej możesz się spotkać z jej pracownikami, którzy nawet nie ukończyli studiów prawniczych! Oznacza to, że nie tylko może brakować im wiedzy, lecz przede wszystkim, że nie będą mogli reprezentować Cię w sądzie. Wobec tego, jeśli zajdzie konieczność poprowadzenia sprawy, taka kancelaria zadziała jedynie jako pośrednik, zlecając prowadzenie sprawy podmiotowi zewnętrznemu, tj. kancelarii adwokackiej lub radcowskiej.

Co jeszcze wyróżnia kancelarie adwokackie na rynku usług prawnych?

Zawód adwokata to nie tylko skomplikowana droga do uzyskania uprawnień. To również szereg wytycznych, które w swojej codziennej pracy muszą być spełniane przez adwokatów. Wymogi te sformułowane są m. in. w kodeksie etyki adwokackiej, który każdy adwokat musi bezwzględnie przestrzegać.

Po pierwsze, adwokat musi nieustannie doskonalić swoje umiejętności. Dzięki temu, zgłaszając się jako klienta do kancelarii adwokackiej, możesz mieć pewność, że powierzasz swoją sprawę specjaliście, który opiera się na aktualnej wiedzy.

Po drugie, adwokata obowiązuje przestrzeganie tajemnicy adwokackiej oraz tajemnicy obrończej. Oznacza to, że nie może on rozpowszechniać uzyskanych od Ciebie informacji, niezależnie czy dotyczą one Twojego życia prywatnego, czy też tajemnicy przedsiębiorstwa. Co istotne, obowiązek ten wiąże adwokata nawet po rozwiązaniu umowy z klientem!

Po trzecie- każdy adwokat musi zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu pomocy prawnej. Wobec tego, w przypadku uchybienia z jego strony, klient może dochodzić odszkodowania bezpośrednio od ubezpieczyciela. Nie musisz obawiać się, czy Twój pełnomocnik jest wypłacalny.

Po czwarte- każdy adwokat podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek konfliktu na linii klient – adwokat, możesz liczyć na wyciągnięcie konsekwencji wobec Twojego pełnomocnika przez Izbę Adwokacką, do której on należy.

Podsumowanie

Powyżej wskazano tylko na niektóre różnice dzielące kancelarie adwokackie od innych firm posługujących się nazwą „kancelaria”. Oczywiście, dalej możesz zastanawiać się ile kosztuje adwokat i czy stać Cię na usługi takiego profesjonalisty? Każda kancelaria ma inny cennik swoich usług, jednak zapewne zdajesz sobie sprawę z tego, jak wielka jest między nimi konkurencja. Funkcjonowanie na rynku coraz większej ilości adwokatów to nie tylko łatwiejszy dostęp do pomocy prawnej przez nich świadczonej, lecz również przystępniejsze koszty ich usług.