Czego dotyczą uprawnienia SEP?

Praca w warunkach niebezpiecznych, z urządzeniami o wysokiej mocy często wiąże się z potrzebą posiadania odpowiednich uprawnień, najpopularniejsze są uprawnienia SEP.

Pozwalają na obsługę maszyn elektrycznych, pieców czy urządzeń gazowych. W przemyśle często wiele stanowisk pracy będzie wymagało uprawnień SEP G1, są to uprawnienia dotyczące obsługi urządzeń elektrycznych o dużej mocy, tego rodzaju uprawnienia posiadają przykładowo elektrycy. Dodatkowo możemy zrobić kursy dotyczące obsługi urządzeń gazowych, energetycznych czy też związanych z wentylacją oraz klimatyzacją.

Czego dotyczą uprawnienia SEP?

Komu potrzebne są uprawnienia SEP?

Uprawnienia SEP wydawane są przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, są często wymagane na stanowiskach przykładowo elektryka, montażysty, osoby zajmującej się obsługą systemów wentylacyjnych, klimatyzacji czy też dotyczących odnawialnych źródeł energii. Uprawnienia SEP G1 dotyczą osób, które pracują przy urządzeniach prądotwórczych, zespołach prądotwórczych o mocy wyższej niż 50 kW. Dodatkowo potrzebne są w przypadku obsługi elektrycznych sieci trakcyjnych, oświetlenia czy też urządzeń elektrotermicznych. Kolejną grupą są uprawnienia G2, tak zwane kursy cieplne, które najczęściej związane są z monitorowaniem, instalacją urządzeń sieci cieplnych. Będą to kotły wodne oraz parowe o mocy większej niż 50 kW, pompy działające w pod wysokim ciśnieniem, piece przemysłowe, wentylatory oraz dmuchawy o wysokiej mocy. Uprawnienia G2 mogą być potrzebne osobom, które będą zajmowały się montażem oraz obsługą pompy cieplnych, które obecnie zyskują na popularności.

Możemy zrobić ukończyć szkolenie oraz zdać egzamin na uprawnienia SEP G3, tyczą one sieci gazowych, przesyłu, punktów redukcyjnych oraz turbin gazowych. Możemy dzięki temu pracować przy instalacjach gazowych o wysokim ciśnieniu, urządzeniach do oczyszczania, obróbki gazu. Dodatkowo możemy także zrobić uprawnienia, które oznaczone są literą E czyli oznaczają eksploatację oraz D, które oznaczają dozór. Uprawnienia SEP może otrzymać osoba pełnoletnia, która zdała egzamin państwowy, są to uprawnienia, które należy odświeżać co pięć lat.

Osoby, które chcą podnosić swoje kwalifikacje mogą poszukać kursów przygotowujących do zdania egzaminu SEP G1, G2 oraz G3, informacje na temat terminów szkoleń znajdziemy na stronie https://sep-on-line.pl/. Dzięki temu możemy uzyskać kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców, dostępne są także kursy F-gazy, które pozwalają uzyskać certyfikat do pracy z urządzeniami klimatyzacyjnym oraz pompami ciepła.