Windy umożliwiają nam sprawne poruszanie się pomiędzy piętrami

Ludzie zwykle nie doceniają korzyści, jakie windy oferują naszemu społeczeństwu.

Podobnie jak pojazdy, windy umożliwiły nam szybkie przemieszczanie się z jednego miejsca do drugiego i pozwoliły budynkom rosnąć w pionie, zamiast w poziomie. Biorąc pod uwagę wszystkie architektoniczne trendy rozwoju urbanistycznego i gospodarczego, windy ukształtowały różne obszary naszego codziennego życia, chociaż na co dzień możemy tego nie zauważać. Nawet dzisiaj większość nowoczesnych wind nadal korzysta z tych samych projektów i systemów operacyjnych, które były używane w windach z XIX wieku. Podstawowa konstrukcja tych wind składa się z systemu linek z napędem silnikowym, który ciągnie kabinę w górę i w dół wewnątrz szybu. Silnik działa za pomocą przeciwwagi, która waży prawie połowę w pełni załadowanej kabiny windy. Wraz ze wzrostem liczby ludności na obszarach miejskich i budową większej liczby wieżowców, windy stały się dla społeczeństwa ważniejsze niż kiedykolwiek. Sektor wind i schodów ruchomych kwitnie, a liderzy rynku są gotowi do wprowadzania innowacji. Windy umożliwiają nam sprawne poruszanie się pomiędzy piętrami

Jednak ostatnie postępy w technologii wind wciąż nie rozwiązują trzech głównych problemów, takich jak ograniczenia w projektowaniu architektonicznym, wykorzystanie dużej ilości miejsca na instalację, czy ograniczenia dotyczące wysokości, na które winda może wjechać.

W przeciwieństwie do starszych typów wind, nowoczesne systemy działają przy użyciu technologii lewitacji magnetycznej, co eliminuje potrzebę stosowania stalowych lin do przesuwania kabiny. Lewitacja magnetyczna to ta sama technologia, która jest używana w wielu pociągach rozwijających duże prędkości. Windy pracujące w tej technologii wykorzystują tor magnetyczny w budynku, który ma wbudowane cewki do prowadzenia kabiny windy przez poruszające się pole magnetyczne. Więcej o przydatności wind możesz przeczytać na stronie https://asiaya.pl/windy-dla-osob-niepelnosprawnych-by-walczyc-z-barierami/. Ta nowa technologia wind może zastąpić tradycyjne windy, które wykorzystują kabel i przeciwwagę do poruszania się po piętrach budynku. Zastosowanie tej technologii windy eliminuje również wszelkiego rodzaju ograniczenia konstrukcyjne lub wysokościowe, jakie miały tradycyjne windy.