W jaki sposób odzyskać pieniądze od dłużnika?

Osoby, które nie mogą ściągnąć należności od dłużnika, mogą zgłosić się do sądu.

W tym przypadku można liczyć na prawomocny wyrok, który umożliwi egzekucję należności przez komornika. Obecnie komornik może rozpocząć egzekucję na wniosek wierzyciela, należy uzyskać tytuł egzekucyjny, a następnie klauzulę wykonalności. Komornicy mogą egzekwować należności w danym obszarze danego sądu Rejonowego.

W jaki sposób odzyskać pieniądze od dłużnika?

Kiedy komornik może rozpocząć egzekucję?

Komornik często zajmuje się należnościami związanymi z alimentami na dziecko, może być to przypadek, kiedy rodzic zaniechał płacenie lub też wysyła niepełne sumy. W tym przypadku można zgłosić sprawę do sądu, aby uzyskać tytuł egzekucyjny. Może być to orzeczenie sądu lub też referendarza sądowego, może być to także zapis w ugodzie. Następnie występujemy o przyznanie klauzuli wykonalności tytułu egzekucyjnego do sądu, wówczas po rozpatrzeniu będziemy mieli podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez komornika. Osoby, które otrzymały tytuł wykonawczy, powinny złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, powinniśmy zawrzeć tam informacje dotyczące dłużnika, kwotę, którą chcemy odzyskać. Wówczas komornik może podjąć egzekucję z rachunku bankowego, ruchomości oraz nieruchomości należących do dłużnika. Możliwe jest także zajęcie części wynagrodzenia, renty czy też emerytury.

W przypadku zajęcia pensji komornik może zająć 50% otrzymywanego wynagrodzenia. W przypadku pensji minimalnej jest ona wolna od zajęcia komorniczego. Zatem komornik może uzyskać jedynie część z tytułu zajęcia wynagrodzenia czy też emerytury. Dlatego często zajmuje ruchomości oraz nieruchomości należące do dłużnika, może również egzekwować wraz z policją opuszczenie zajmowanego lokalu. Jest to urzędnik, który działa w na podstawie wyroku sądowego, może również zgłosić się do niego osoba prywatna, która posiada tego rodzaju wyrok.

Jeżeli chcemy odzyskać dług, możemy zgłosić się do komornika, który będzie odpowiadał za rejon, w którym mieszka dłużnik. Dlatego komornik warszawa będzie egzekwował należności od osób mieszkających w danej dzielnicy Warszawy. Oczywiście komornik może zajmować ruchomości oraz nieruchomości należące do dłużnika na terenie całego kraju.