Śruta sojowa źródłem wartościowego białka w paszy trzody chlewnej

Przy wytwarzaniu oleju sojowego powstaje wysokokaloryczna śruta sojowa. Śruta i inne produkty sojowe dostarczają wysokiej jakości białko do diet karmionych świniom, ponieważ białko sojowe jest bogate w składniki odżywcze.

Aminokwasy w białku sojowym mają większą strawność u świń niż aminokwasy w większości innych powszechnie wykorzystywanych źródłach białka. Większość produktów sojowych jest podawana świniom w postaci śruty sojowej i jej pochodnych. Składniki te zawierają niewiele tłuszczu, ponieważ są produktami ubocznymi produkcji oleju, a zatem tłuszcz został usunięty. Mielona śruta sojowa zawiera mniej niż dwa procent tłuszczu w przeliczeniu na paszę, w porównaniu z pełnotłustymi ziarnami soi, które zawierają około dwudziestu procent tłuszczu. Aby zwiększyć wartość energetyczną diety, można podawać pełne ziarna soi, ale ze względu na stosunkowo wysoki koszt oleju sojowego zazwyczaj nie jest to ekonomiczne. Produkty sojowe są również znaczącym źródłem energii w dietach dla świń, a śruta sojowa zawiera tyle samo strawnej i metabolizowanej energii jak kukurydza. Chociaż soja jest zwykle podawana świniom w postaci śruty sojowej, pełnotłuste ziarna soi mogą być włączone do diety, aby zwiększyć wartość energetyczną diety. Ze względu na wysoką zawartość włókien w łuskach sojowych stężenie energii w pozbawionych łuski produktach sojowych jest większe niż w produktach zawierających łuski.

Większość fosforu w produktach sojowych wiąże się z kwasem fitynowym, który ma niską strawność dla świń, ale strawność fosforu w produktach sojowych może wzrosnąć do ponad 60 procent, jeśli diety zostaną uzupełnione odpowiednimi produktami. Produkty sojowe muszą zostać poddane obróbce cieplnej przed włączeniem do diety trzody chlewnej. Fermentacja i obróbka eliminują lub znacznie redukują alergenne białka i oligosacharydy. Produkty sojowe mogą być bardzo dobrą alternatywą dla innych pasz, chociażby ze względu na wysoką zawartość białka. Jeżeli pasza oparta na kukurydzy jest zbyt droga, wówczas śruta sojowa będzie doskonałym uzupełnieniem diety trzody chlewnej, więcej informacji można znaleźć tutaj.