Odnawialna energia słońca

Olbrzymim zagrożeniem dzisiejszego świata jest globalne ocieplenie powodowane ciągle zwiększającą się emisją dwutlenku węgla i metanu do atmosfery.

Skutkami globalnego ocieplenia są m.in. podniesienie się poziomu mórz i oceanów czy niespotykane dotąd susze i upały. W obliczu zagrożeń jakie niesie właśnie globalne ocieplenie bardzo duże znaczenie ma energia odnawialna, czyli energia słoneczna, wiatru oraz fal morskich. Promieniowanie słoneczne niesie ze sobą olbrzymie ilości energii, którą da się przekształcić w energię elektryczną. Jednak większa część tej energii jest po prostu marnowana. Dlatego trwają badania, które pomogą wprowadzić do masowego użytku panele słoneczne, które generują prąd elektryczny z energii światła słonecznego. Coraz częściej wykorzystuje się różnego rodzaju źródła odnawialne: kotły na drewno, kotły na słomę, biogazownie rolnicze, biogazownie komunalne wytwarzające ciepło i energię elektryczną, w których surowcem będzie osad ściekowy, instalacje wykorzystania gazu wysypiskowego do produkcji energii elektrycznej lub współwytwarzania ciepła i elektryczności, kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej i powietrza, systemy fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, małe elektrownie wodne oraz ciepłownie geotermalne. Oceniając poszczególne technologie odnawialnych źródeł energii pod względem ekonomicznym można je podzielić na trzy podstawowe grupy.

Pierwsza to grupa technologii, które pozwalają na zwrot zainwestowanych środków w ciągu okresu nie przekraczającego 5 lat. A mieszczą się tutaj kolektor powietrzny do suszenia płodów rolnych oraz małe kotły na drewno i słomę. Druga grupa to technologie zwracające się w przeciągu 9,5 do 12 lat. I do tej grupy zalicza się małe elektrownie wodne, kolektory słoneczne do podgrzewania wody oraz biogazownie komunalne na osad ściekowy. Ostatnia grupa to technologie, które zwracają koszty inwestycji dopiero po co najmniej 20 latach. A mieszczą się w tej grupie elektrownie wiatrowe sieciowe, ciepłownie geotermalne, biogazownie rolnicze, systemy fotowoltaiczne i małe elektrownie wodne. Podstawowym argumentem przemawiającym za stosowaniem odnawialnych źródeł energii jest brak szkodliwego wpływu na środowisko, ale może to przynieść także inne korzyści, np. dużo nowych miejsc pracy. Obecnie coraz bardziej popularna jest fotowoltaika Rzeszów jest miastem gdzie znajdziemy firmy sprzedające i montujące tego rodzaju rozwiązania.