Jakie prawa mają pasażerowie w związku z opóźnionym lotem

Podróże lotnicze stały się nieodłącznym elementem współczesnego społeczeństwa, umożliwiając szybkie przemieszczanie się na duże odległości.

Jednak czasami podróżni mogą spotkać się z nieprzyjemnymi niespodziankami, takimi jak opóźnione loty. Opóźnienia lotów mogą być frustrujące i skutkować nie tylko utratą czasu, ale także poniesieniem dodatkowych kosztów. W takich przypadkach przysługuje pasażerom prawo do odszkodowania za opóźniony lot.

Jakie prawa mają pasażerowie w związku z opóźnionym lotem

Zasady przyznawania odszkodowania za opóźniony lot

Opóźnienia lotów mogą być spowodowane przez problemy techniczne, takie jak awarie silników, systemów pokładowych czy problemami z zaopatrzeniem w paliwo. Innymi przyczynami mogą być warunki pogodowe, takie jak niekorzystne warunki atmosferyczne, wichury czy mgły, które mogą wpłynąć na możliwość wylotu lotu z lotniska. Dodatkowo, opóźnienia mogą być wynikiem decyzji linii lotniczych, takich jak zmiana rozkładu lotów, problemy z obsadą personelu czy organizacją lotu. Prawa pasażerów dotyczące odszkodowania za opóźniony lot określa Unia Europejska, która ustanowiła przepisy chroniące prawa pasażerów lotniczych, w tym również prawo do odszkodowania za opóźniony lot. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. określa prawa pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lotu lub dłuższego opóźnienia lotu.
Zgodnie z przepisami, pasażerowie mają prawo do odszkodowania za opóźniony lot, jeśli spełnione są określone warunki. Przede wszystkim opóźnienie musi wynosić co najmniej trzy godziny od przewidywanego czasu przybycia, chyba że przewoźnik udowodni, że opóźnienie jest wynikiem nieprzewidywalnych okoliczności, które nie mogły zostać ominięte, takich jak warunki pogodowe. Odszkodowanie za opóźniony lot jest uzależnione od długości trasy lotu i czasu opóźnienia. Pasażerowie mogą otrzymać 250 euro przy opóźnieniu lotu do 1500 km, 400 euro przy opóźnieniu lotu na trasie wewnątrzwspólnotowej powyżej 1500 km lub na trasie między krajem spoza Unii Europejskiej a krajem wewnątrzwspólnotowym o długości do 3500 km.

Dodatkowo przepisy określają, że odszkodowanie za opóźniony lot nie jest uzależnione od wysokości ceny biletu, mogą o odszkodowanie wystąpić osoby, które lecą prywatnie, lub też jest to lot biznesowy, związany z wykonywaną pracą. Prawo jest stosowane dla państw członkowskich Unii Europejskiej, jak również lotów z państw trzecich do Unii Europejskiej, jednak tylko w przypadku kiedy lot będzie obsługiwany przez linię zarejestrowaną na terenie Unii Europejskiej.