ISO 14001:2015 – czym jest, jakie daje korzyści?

Istnieje kilka korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego (EMS), a ISO 14001:2015 jest najbardziej uznanym certyfikatem EMS na świecie. Został opracowany przede wszystkim w celu wspierania organizacji, by generowały one mniej zanieczyszczeń. Oprócz poprawy wydajności firmy mogą czerpać szereg korzyści ekonomicznych, w tym wyższą zgodność z wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

 

ISO 14001:2015 – korzyści  

EMS spełniający wymagania ISO 14001:2015 jest narzędziem umożliwiającym: 

  • zidentyfikowanie i kontrolowanie wpływu działalności, produktów lub usług na środowisko, 
  • stałe poprawianie swoich wyników, 
  • wdrożenie systematycznego podejścia do ustalania celów środowiskowych, ich osiągania i egzekwowania,  
  • zapewnienie zgodności z regulacjami prawnymi działającymi na całym świecie, 
  • zdobycie zaufania społecznego. 

Dlaczego warto? 

Certyfikat ISO 14001 przypomina, że ​​zadaniem każdego jest ochrona środowiska poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom. Nie tylko istnieją korzyści zewnętrzne, ale również i te biznesowe. Zmniejszenie ilości odpadów i zużycia zasobów oraz obniżenie kosztów operacyjnych znacząco wpływają na budżet danej firmy. Dzięki ISO 14001:2015 możliwe jest zwiększenie wydajności poprzez racjonalne planowanie. 

Zadowolenie klienta jest również istotnym powodem, dla którego organizacje powinny uzyskać certyfikat ISO 14001. W ostatnich latach konsumenci są świadomi zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia przyrody i naciskają na firmy, aby te wdrożyły systemy zarządzania środowiskowego. 

ISO 14001 jest uznanym na całym świecie standardem, więc firmy działające w wielu lokalizacjach mogą wykazywać się jednym dokumentem, eliminując w ten sposób potrzebę wielokrotnej certyfikacji. 

Osoby, które są zainteresowane szkoleniem z zakresu ISO 14001, więcej informacji znajdą na stronie https://szkolenia.bureauveritas.pl/szkolenie/omowienie-wymagan-iso-140012015/