Geodeta wyznaczy wielkość i granice działki

Zadaniem geodezji jest badanie, opis i wizualizacja geometrycznej i fizycznej struktury powierzchni ziemi, wnętrza i przestrzenie celu nadania ludzkości orientacji przestrzennej.

Obecnie zadanie to jest realizowane dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, precyzyjnych czujników, technologii fotograficznej, nowoczesnej technologii informatycznej oraz rozbudowanych baz danych ze wszystkich dziedzin geodezji i informacji geograficznej. Geodeci tworzą plany zarówno w formie analogowej, jak i cyfrowej, przestrzegając odpowiednich przepisów. Ponadto uwzględniają stosowanie znormalizowanych formatów zapisu, formatów dokumentów. Istnieją również odpowiednie normy i przepisy podpisu dotyczące rysowania i sporządzania planów, które geodeci muszą wziąć pod uwagę podczas rejestracji danych. Zarejestrowane dane są następnie dokumentowane i archiwizowane. W końcu geodeci posiadają również wiedzę na temat przepisów budowlanych, zagospodarowania przestrzennego, ksiąg wieczystych, prawa postępowania administracyjnego oraz innych które są wymagane do sporządzenia poprawnej dokumentacji. Obecnie geolodzy mają do dyspozycji wiele nowoczesnych rozwiązań takich jak dalmierze laserowe, które mogą określić odległość z bardzo dużą dokładnością. Mają do dyspozycji także drony, które mogą znacznie ułatwić zapoznanie się z terenem, jego ukształtowaniem. Możliwość zrobienia zdjęć z góry może znacznie ułatwić zapoznanie się z badanym terenem.

Ponadto można wykorzystać system GPS, który umożliwia bardzo dokładne określanie położenia oraz wielkość danego terenu.

Dzięki temu możemy na przykład określić dokładnie powierzchnie naszej działki, przykładowo można szybko rozstrzygnąć spór o przebieg granicy działki. Kiedy budujemy dom wówczas potrzebne mogą być pomiary geodezyjne Kraków, jest miastem w którym będziemy mogli znaleźć geodetę. Oczywiście może on świadczyć wiele różnego rodzaju usług, kiedy przykładowo chcemy podzielić nasza działkę budowlaną musimy skorzystać z usług geodety.