Białko pochodzenia roślinnego jest stosowane do karmienia ryb hodowlanych

Zmieniający się globalny popyt na mączki rybne wpływa na jej dostępność do stosowania jako składnik diet w różnych gatunkach akwakultury, dlatego odpowiednie alternatywne źródła białka są badane i stosowane.

Najczęstszymi alternatywnymi źródłami białka w paszach są białka roślinne, takie jak mączka sojowa. Stosowanie białka roślinnego zamiast mączki rybnej wiąże się z pewnymi wyzwaniami, w tym profil aminokwasowy, obecność fitynianu, oraz zanieczyszczenie mikotoksynami, dlatego należy wybierać pasze z ziaren niemodyfikowanych genetycznie oraz poddawane odpowiedniej obróbce. Różne funkcjonalne dodatki paszowe są teraz w stanie zmniejszyć lub wyeliminować te wyzwania, dzięki czemu roślinne źródła białka są realnym rozwiązaniem dla hodowców ryb różnych gatunków. Podczas stosowania składników paszowych pochodzenia roślinnego zamiast mączki rybnej należy wziąć pod uwagę kilka czynników, w tym wartość odżywczą, dostępność, koszt, a także wpływ na wzrost i stan zdrowia zwierząt.

Różne rodzaje składników roślinnych zostały ocenione w szeregu badań żywieniowych dotyczących akwakultury, w tym wielu rodzajów roślin strączkowych, ziaren zbóż i mączek liściowych.

Składniki roślinne są wykorzystywane nie tylko jako źródła białka, ale także do innych wymagań żywieniowych i funkcjonalnych, na przykład skrobia stosowana jako środek wiążący. Mączka sojowa jest szeroko stosowanym źródłem białka roślinnego w branży akwakultury i jest najczęściej badanym składnikiem pod względem zastępowania mączki rybnej w karmach dla ryb. Białka roślinne pochodzące z soi są szeroko stosowane jako pasze dla ryb hodowlanych. Mączkę inne produkty na bazie soi można stosować w celu zmniejszenia włączenia mączki rybnej, samodzielnie lub w połączeniu z innymi składnikami roślinnymi, takimi jak mieszanki warzywne, z dobrymi wynikami. Jednak rynek śruty sojowej jest niestabilny, ponieważ istnieje wiele innych zastosowań przemysłowych, które mogą zwiększyć popyt, a tym samym ceny. W związku z tym trwają ukierunkowane badania mające na celu ocenę przydatności innych źródeł roślin w karmieniu zwierząt gospodarczych i ryb hodowlanych.