Zasady stosowania środków ochrony roślin

Środki ochrony roślin takie jak herbicydy powinny być stosowane w odpowiednich do tego warunkach.

W przypadku aplikowania środków ochrony roślin należy zwrócić dużą uwagę na warunki pogodowe. Wśród przyczyn przemieszczania się oprysków związanych jest z pogodą są to wiatr również temperatura. Przy wysokich temperaturach substancje czynne pestycydów, mają tendencję do ulatniania się, gdy już wyparowały środek nie zadziała w taki sposób w jaki powinien. Wówczas mogą dryfować na inne uprawy, gdzie mogą wyrządzić szkody w roślinach uprawnych. Oczywiście należy zwrócić szczególną uwagę w jakiej fazie rozwoju rośliny są one stosowane, herbicydem stosowanym przed siewem jest ten stosowany do gleby. Wówczas należy zwrócić uwagę na wilgotność gleby, ponieważ sucha stwardniała gleba nie będzie dobrze przyjmowała płynnych środków ochrony roślin. W tym przypadku można zastosować herbicydy w granulacie. Zaleca się je stosować przed zasiewem średnio na miesiąc przed rozpoczęciem siewu zawsze będzie to zależało od zastosowanego produktu ale także od rodzaju gleby. W przypadku cieplejszych dni wiosennych chwasty zaczną kiełkować wcześniej, dlatego też trzeba będzie uwzględnić długoterminową prognozę pogody.

Zasady stosowania środków ochrony roślin

Herbicyd przedwschodowy to taki, który stosuje się przed wzejściem chwastów, nie zawsze pokrywa się on z pojawieniem się uprawy.

Zwykle są zalecane, na polach gdzie występowały wcześniej chwasty. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan gleby, gdyż w przypadku przedłużającej się suszy po zastosowaniu preparatu jego skuteczność może ulec obniżeniu. Najlepsze wyniki uzyskuje się na nawadnianych lub obszarach o charakterze wilgotnym. Herbicyd powschodowy to taki, który stosuje się po wzejściu chwastów. Sama powschodowa praktyka jest praktyką mającą na celu zwalczanie chwastów w mniej lub bardziej rozwiniętej fazie kiełkowania. Te herbicydy zwykle charakteryzują się działaniem na liście, kontaktowym lub ogólnoustrojowym. Dlatego tez musimy znać nasze uprawy, i wiedzieć kiedy będą rozwijały się chwasty, aby skuteczne było zwalczanie przytulii czepnej w zbożach ozimych. Oczywiście można nabyć herbicydy selektywne, które są przeznaczone do zwalczania różnego rodzaju chwastów.