Przezciemiączkowe badanie USG

USG głowy u dziecka może brzmieć bardzo groźnie, ale nie musi. Przezciemiączkowe badanie USG główki dziecka jest często zalecane chociażby u wcześniaków.

Wcześniactwo nie jest oczywiście jedynym motywem tego, aby przeprowadzić takie badanie, aczkolwiek jednym z istotnych powodów na pewno jest. Poza tym również dzieci kieruje się na owo badanie w innych sytuacjach. Mowa jest między innymi o sytuacjach, w których podejrzewa się wodogłowie, u których występuje krwawienie wewnątrzczaszkowe, u których mamy do czynienia z wystającym i twardym ciemiączkiem, u których nastąpił uraz głowy w czasie porodu jak również w odniesieniu do dzieci, u których istnieje podejrzenie jakichkolwiek chorób neurologicznych.

Jest to bezpieczne badanie, które bardzo wcześnie pozwala na wykrycie krwotoków, guzów oraz ocenić poziom ciśnienia wewnątrzczaszkowego.

Badanie USG głowy wykonuje się przez ciemiączko. Jest to górna część czaszki od dziecka. Już kilka miesięcy po porodzie ta część ulega stwardnieniu i możliwe jest wykonanie badania ultrasonograficznego.

Aby móc skutecznie owo badanie wykonać, najpierw należy dziecko odpowiednio ułożyć. Najlepsza w tym momencie jest pozycja na brzuszku lub też pozycja na plecach. Warto nadmienić, iż rodzice dziecka są obecni przy nim w momencie wykonywania badania USG. Badanie to jest bliźniaczo podobne do innych badań USG. Tutaj również nakładany jest specjalny żel, który ułatwia przewodność i odczyt fal akustycznych. Po nałożeniu żelu, uruchamiana jest specjalna głowica, która pozwala dokonać odczytu tego, co się znajduje wewnątrz czaszki noworodka. Więcej informacji na temat tego badania znajduje się pod adresem internetowym http://www.cmpromed4kids.pl/usg-przezciemiaczkowe-u-dziecka/. To badanie wymaga oczywiście bycia w posiadaniu specjalnej aparatury, aczkolwiek jest ona dostępna w coraz większej ilości różnych ośrodków zdrowotnych. Jeśli zaistnieją pewne podejrzenia, pewne okoliczności, to badanie jest najbardziej właściwym, aby rozwiać wszelkie wątpliwości.