Drukarki niepotrzebne w firmie.

Urządzenia drukujące to nadal must have biura.

Mimo coraz mocniejszych działań na rzecz digitalizacji nadal dość powszechne jest stosowanie w firmach tradycyjnej – papierowej dokumentacji. A to wymaga użycia urządzeń drukujących. W każdym przedsiębiorstwie często wymienia się właśnie drukarki. Nie zawsze jest to związane z ich uszkodzeniem. Niekiedy pojawiają się nowe potrzeby, nowy projekt, zwiększenie liczby stanowisk i zapotrzebowania na użycie tego rodzaju urządzeń. Mamy więc kolejne zakupy a wkrótce problem – co zrobić z niepotrzebnymi urządzeniami? Czy tylko utylizacja wchodzi w grę?

To zależy? Dokumentacja pracownicza, umowy z kontrahentami, oferty często generowane są w tradycyjnej, papierowej formie. To wymaga regularnej wymiany drukarek a co z niepotrzebnymi urządzeniami. Wiele z nich można nadal sprzedać. Mogą mieć wartość i przydać się w innym miejscu. Trzeba jednak zacząć od weryfikacji stanu technicznego drukarki. Najlepiej w tym celu poprosić firmę zewnętrzną, która ma doświadczenie w sprzedaży używanego sprzętu komputerowego. Audyt techniczny pozwoli ocenić stan podzespołów i poziom wyeksploatowania.

Oczywiście na cenę będzie miał wpływ zarówno stan drukarki jak i rodzaj. Nie inaczej jest z innymi sprzętami IT jak komputery czy też laptopy. Proste urządzenia drukujące raczej nie osiągają zawrotnych cen przy ponownej sprzedaży. Inaczej może wyglądać kwestia większych urządzeń wielofunkcyjnych. Posiadają one nie tylko funkcje drukowania ale również skanowania dokumentów, przygotowywania znacznych ilości, pakietów, drukowanych w różnym układzie, kolorze itp.

Drukarki niepotrzebne w firmie.

Jeżeli jeszcze mają stosunkowo niski przebieg tj. mała ilość dotychczas wydrukowanych kopii to bardzo dobrze. Poddane przeglądowi i ewentualnie lekkim poprawkom serwisowym mogą naprawdę przynieść konkretne kwoty ze sprzedaży.

Warto również zweryfikować stan pamięci wewnętrznej drukarki. Wbrew powszechnym przekonaniom tutaj również gromadzą się dane. A w przypadku przedsiębiorstwa nigdy osoby postronne nie powinny mieć do nich dostęp. Co oznacza w praktyce konieczność jej wyczyszczenia. W biurach przetwarzane są dokumenty zawierające dane wrażliwe. Umowy, listy płac, wyciągi bankowe czy teczki pracownicze. W trakcie drukowania mogą być zapisywane w pamięci wewnętrznej.Zanim więc zdecydujemy się sprzedaż używane drukarki i urządzenia wielofunkcyjne w firmie sprawdźmy czy nie zawierają danych wrażliwych firmy. Koniecznie należy je usunąć lub jeżeli to konieczne, wymaga tego ich rodzaj – zachowajmy je w bezpiecznym miejscu.

Jeżeli używane drukarki lub urządzenia wielofunkcyjne są bardzo wyeksploatowane i nie nadają się do dalszego użycia zadbajmy o ich właściwą utylizację. Nie jest dobrym rozwiązaniem pozostawienie ich na lata w firmowych schowkach. Zwłaszcza dotyczy to tuszy i tonerów, które podlegają specjalnej utylizacji. Nie powinny być wyrzucana do zbiorczych zbiorników na śmieci. Firma powinna zlecić ich zniszczenie specjalistycznej firmie recyklingowej i zadbać by realnie zostały poddane utylizacji. Konieczne będzie również uzyskanie specjalnego wpisu odbioru tego rodzaju odpadów w bazie BDO.