Formalności związane z budową studni – co powinieneś wiedzieć?

Własne ujęcie wody to w wielu przypadkach to konieczność. Brak możliwości podłączenia domu czy działki do miejskiej sieci wodociągowej pociąga za sobą konieczność wybudowania własnej studni, a także instalację specjalistycznych urządzeń, tj. pompa głębinowa. Choć sama inwestycja nie należy do najbardziej skomplikowanych, należy poznać wymogi prawne, które mogą się wiązać z takim przedsięwzięciem.

pompy głębinowe

Formalności budowlane

Fakt budowy własnej studni trzeba zgłosić we właściwym urzędzie. Z reguły jest to wydział architektury w urzędzie miasta lub w urzędzie gminy. Wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć potwierdzenie prawa do użytkowania gruntu, a także profesjonalny rysunek z zaznaczeniem dokładnej lokalizacji studni. Zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, studnia musi znajdować się przynajmniej:

  • 5 metrów od granicy działki i nieruchomości,
  • 7,5 metrów od rowów,
  • 15 metrów od szamba,
  • 30 metrów od potencjalnej oczyszczalni ścieków.

Studnia, która będzie służyła tylko potrzebom bytowym gospodarstwa domowego, może być zbudowana bez dodatkowego zezwolenia od lokalnych władz. Warto jednak pamiętać, że w takim przypadku jej głębokość nie może przekroczyć 30 metrów.

W sytuacji, gdy dzienna norma zużycia wody na użytkownika nieruchomości jest szacowana na minimum 1,5 m³, wówczas niezbędna będzie zgoda na budowę studni czyli tzw. pozwolenie wodnoprawne. Otrzymanie takiego dokumentu jest poprzedzone wieloma formalnościami i wymaga zgromadzenia dość dużej dokumentacji, w tym wykonania badań hydrogeologicznych na podstawie wykonanego odwiertu.

Czy własna studnia to sposób na oszczędność?

Wodę z własnego ujęcia można czerpać praktycznie za darmo. Jedynym stałym kosztem takiej inwestycji jest pobór prądu przez urządzenia pompujące wodę, które znajdują się w odwiercie studni. Najczęściej kupowane pompy głębinowe rozwijają moc szacowaną na ok. 1 kW. Przy standardowym użytkowaniu pompa głębinowa włącza się co godzinę i pracuje średnio przez 2-3 minuty. Tym samym szacowany dzienny koszt zużytego przez urządzenie prądu to nie więcej jak 0,30 zł.

Inwestycja we własne ujęcie wody jest też znacznie mniej kosztowna od przyłączenia do już istniejącej sieci wodociągowej, jeśli sieć znajduje się daleko od nieruchomości. Szacunkowy koszt 1 metra odwiertu waha się w granicach 300 złotych, a w cenie najczęściej zawarta jest już rura osłonowa. Przyjmując założenie, że warstwa wodonośna znajduje się na głębokości ok. 12 metrów, robocizna to koszt ok. 3600 złotych. Pompa głębinowa to koszt od kilkuset złotych do kilku tysięcy w zależności od producenta, wydajności i zastosowanych w urządzeniu technologii. Doliczając do tego średniej wielkości zbiornik hydroforowy za ok. 600 zł otrzymujemy koszty początkowe na poziomie 5000-6000 zł. Jeśli mamy zamiar pić wodę ze studni, należy również zainwestować w zestaw do filtrowania, którego koszt to minimum 3000 zł, co daje nam łącznie kwotę poniżej 10 000 zł.

Z kolei w sytuacji, gdy sieć wodociągowa znajduje się stosunkowo daleko, np. 50 km od nieruchomości, wykonanie przyłącza to ok. 300 zł za metr bieżący, co w dużym uproszczeniu oznacza wydatek minimum 15 000 zł, do którego dochodzi również koszt wykonania projektu.