Co można zrobić kiedy fungicyd nie zadziała prawidłowo

Jeśli nie uzyskujesz kontroli chorób grzybiczych na plonach, jakiej oczekujesz od określonego produktu, rozważ możliwość wystąpienia odporności grzybów na fungicydy.

Może to stanowić problem w przypadku patogenów o wysokim potencjale rozrodczym, takich jak mączniak prawdziwy i pleśń, które były narażone na wielokrotne opryski fungicydami ogólnoustrojowymi. Jednak najpierw należy wykluczyć zły czas oprysku i pokrycie jako możliwe przyczyny słabej skuteczności fungicydów. Sposoby zmniejszenia ryzyka oporności na fungicydy obejmują fungicydy naprzemienne lub mieszanie w zbiorniku o różnych sposobach działania i unikanie opryskiwania fungicydami układowymi w zbyt małych dawkach.

Co można zrobić kiedy fungicyd nie zadziała prawidłowo

Wybierz odpowiednie fungicydy aby zwalczyć pasiastość liści jęczmienia

Staraj się również unikać stosowania fungicydów ogólnoustrojowych na silnie zarodnikujących koloniach grzybów, ponieważ prawdopodobieństwo wyselekcjonowania mutantów wzrasta wraz ze wzrostem gęstości populacji patogenów. Użyj najpierw środka grzybobójczego kontaktowego lub w mieszance zbiornikowej, jeśli to konieczne, aby zabić zarodniki. Mieszanie w zbiorniku niektórych fungicydów może zwiększyć ryzyko fitotoksyczności, dlatego trzeba uważnie czytać etykiety preparatów. Mieszanie w zbiorniku niektórych fungicydów może również dezaktywować jeden lub oba.

Należy również wziąć pod uwagę kompatybilność chemiczną wybranych produktów. Na przykład fungicydy w rozpuszczalnych torebkach są niekompatybilne z olejami do rozpylania i nawozami zawierającymi bor, ponieważ materiały te zapobiegają rozpuszczaniu się torebek. Ponadto niezgodność chemiczna może spowodować, że produkty wyjdą z roztworu czy zawiesiny i wytrącą się na dnie zbiornika. Podczas mieszania chemikaliów w zbiorniku należy zapoznać się z etykietą pod kątem niezgodności z niektórymi produktami.

Aby zwalczyć pasiastość liści należy użyć środka grzybobójczego o działaniu kontaktowym. Nie należy stosować fungicydów układowych na martwe lub częściowo obumarłe liście, dotyczy to również liści, w których żyły zostały zabite. Produkty ogólnoustrojowe nie mogą przemieszczać się w martwej tkance lub przez martwe żyły liści i dlatego nie będą dobrze rozprowadzane w roślinie.